Bygherrerådgivning

Som ekstern byggeherrerådgiver, når du bygger dit nye parcelhus, sommerhus eller lign., står vi på din side og varetager dine interesser i byggeprocessen.

Om du skal bygge med et typehusfirma eller den lokale entreprenør så er vi din tætte sparringspartner i forløbet.

Et forløb med en bygherrerådgiver sammensættes efter de behov der er på det enkelte byggeri.

Bygherrerådgivning kan starte fra 1. møde med den udførende part, i beslutningsprocessen hvor til og fravalg kan have konsekvenser helt inde i de skjulte konstruktioner.

Vi er også dine øjne i byggeprocessen, hvor de mere komplekse dele af processen følges ved byggetilsyn for at sikre et optimalt og godt byggeri til slut.

Afleveringsforretningen er jeres sikkerhed for høj kvalitet.

Det er her hvor mål er nået og i nogle tilfælde har man som bygherre nogle lidt andre briller på end de tekniske rådgivere i sådan en situation.

Afleveringsforretningen er der hvor entreprenøren har afsluttet byggeprojektet og skal fremvise og overleve det til kunden.

Eventuelle mangler observeres ved en sådan aflevering.

Her skelnes mellem mangler og væsentlige mangler. Der kan være mange fagtermer ved en afleveringsforretning, men de vigtigste at kende er nok dette.

Mangler er små fejl i byggeriet, som ikke bevirker at ejendommen kan tages i brug, eksempler kunne være fejl i malerarbejdet, en skævt monteret kontakt eller lign.

Væsentlige mangler er nogle der gør at den bestilte vare (i dette tilfælde en ejendom) ikke kan tages i brug pga. manglen. Sådanne forhold vil gøre at man bliver nødt til at rykke ibrugtagningsdatoen for ejendommen.

Ved en afleveringsforretning noteres alle typer mangler ned, og det afgøres hvilke tiltag der skal foretages for at løse dem.