Vedligeholdelsesplan

Ejer- og andelslejligheder

Er du f.eks. ejer af en lejlighed i en ejerforening eller i bestyrelsen i en andelsforening

Med en vedligeholdelsesplan af ejendommen kan det blive en gennemskuelig proces, der giver ro og økonomisk overblik.

En vedligeholdelsesplan giver dig et overblik over bygningens stand, fremtidige vedligeholdelse og økonomi. Skal facaden renoveres om 4 år og vinduer udskiftes om 10 år, skal der spares op og planlægges, så pengene er til rådighed, når tid er.

Samtidig skal almindelige vedligeholdelsesopgaver udføres undervejs.

Med en langsigtet vedligeholdelsesplan får du værktøjet til at holde din ejendom i optimal stand, du undgår unødige skader, og samtidig sparer du udgifter til nødreparationer.

En vedligeholdelsesplan omfatter:

 • Byggeteknisk gennemgang og tilstandsvurdering af ejendommen
 • En beskrivelse af ejendommens bygningsdele og eventuelle skader
 • Anbefaling til udbedring og udskiftning af konkrete bygningsdele/skader
 • Vedligeholdelsesarbejder med prioritering i forhold til tilstand og restlevetid
 • En samlet 10 års budgetplan der kan danne grundlag for en løbende vedligeholdelse af ejendommen

Med vores samarbejdspartner kan der også tilbydes el-tjek med visuel gennemgang af elinstallationer.

Vedligeholdelsesplanen indeholder typisk en registrering og tilstandsvurdering af klimaskærm, udvendige bygningsdele og hovedinstallationer samt et skønnet budget for vedligeholdelse af øvrige installationer.

Med vedligeholdelsesplanen får du:

 • Overblik
 • Beslutningsgrundlag
 • Prioritering
 • Drift og økonomistyring
 • Det koster mere ved manglende vedligeholdelse end ved forebyggende vedligeholdelse
 • En velholdt ejendom er mere værd, fastholde ejendommens værdi

Private huse og landejendomme, samt mindre erhverv

Vi kan hjælpe dig og give dig overblik over husets tilstand, samt husets behov for fremtidige vedligehold og renovering, typisk 10 år frem.

 1. Vi tilbyder en mundtlig vedligeholdelsesrådgivning uden en rapport.
 2. Til ovenstående kan vi tilbyde et kortfattet notat med de væsentligste overskrifter.
 3. Eller en fuld 10 års vedligeholdelsesplan der redegør for ejendommens aktuelle behov for udbedringer/genopretning samt kommende behov for løbende drift og vedligehold over de næste 10 år.

Med en vedligeholdelsesrådgivning får du:

 • Byggeteknisk undersøgelse af hele huset ude og inde
 • Drøftelse vedr. udbedringer, vedligehold samt forbedringer
 • Rådgivning vedr. energiforbedringer
 • Prioritering af kommende arbejder
 • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme
 • Valgfri – Udarbejdelse af udførlig vedligeholdelsesplan for ejendommen