Ekstern rådgivning i f.eks. forsikringssager

Mange oplever at de midt i en krise med skader på ejendommen efter f.eks. storm eller brandskader, også skal til at kæmpe med deres forsikringsselskab.

Mange kan desværre nikke genkendende til at blive mødt med afvisninger når forsikringsselskabet kontaktes for hjælp med skaden og skadeshåndteringen.

Følgende forsikringstyper er typiske bygningsforsikringer:

Den almindelige husforsikring – også kendt som storm og brandforsikring, men som i nogle tilfælde også dækker råd og svampeskader, indbrud mv.

Ejerskifteforsikring – som dækker skjulte skader og ulovligheder ved et huskøb (findes typisk i en basis- og udvidet udgave).

Den obligatoriske byggeskadeforsikring – forsikringen der tegnes ved opførelse af nye huse, til sikring imod væsentlige byggeskader i byggeperioden.

Står du med en forsikringssag, skader på dit byggeri eller lign. så lad KW Rådgivning hjælpe dig med at få den bedst afhjælpning af din skade.

Vi hjælper ligeledes med dialogen med forsikringen.