Tegnestuen

Hos KW Rådgivning har vi en tegnestue med erfaring fra de små til de helt store projekter.

Vi tilbyder derfor hjælp med en palet af ydelser fra hjælp til rettelser i BBR til fuld projektering af nyt byggeri.

Vi sammensætter dine tanker, behov og gode ideer til reelle byggerier.

Og vi kan hjælpe dig i processen helt fra skitseforslag til udførelse.

Se nedenfor hvad vi kan hjælpe dig med:

Når alle drømmene og tankerne er i hovedet, kan det være svært at forestille sig hvordan det sammensat med konkrete behov kan sammensættes.

Vi holder et møde på ca. 30-60 min. hvor tanker, drømme, behov, krav og ideer siges højt og samles.

Herefter undersøger vi muligheder i forhold til konkret lokalplan, evt. eksisterende bygning (ved tilbygning/ombygning) mm.

Herefter udarbejdes et skitseforslag på tegning som efterfølgende fremvises.

3D visualisering – hvis du har behov for at se en mere realistisk og naturtro 3D model af dit byggeprojekt. Måske vil du gerne se hvordan en evt. tilbygning vil se ud på dit eksisterende hus. VI kan hjælpe dig med fotorealistiske billeder af dit fremtidige projekt.

Myndighedsbehandling dækker over alle de forhold man kan støde på i forbindelse med behandling af byggesager hos den kommunale myndighed.

 • Ansøgning om byggetilladelse ved ny byggeri eller til- og ombygning. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse kan vi hjælpe dig med udarbejdelse af det foreskrevne materiale og vi kan hjælpe dig med selve ansøgningsprocessen.
 • Anvendelsesændring, ønsker du at udnytte nuværende uopvarmede sekundære bebyggelser til beboelse? Dette kræver en anvendelsesændring, ved en anvendelsesændring skal der ligeledes søges en tilladelse, vi hjælper med at få et overblik over hvilke krav der vil blive stillet og hvad der skal til for at opfylde dem og vi kan hjælpe dig igennem ansøgningsprocessen.
 • Færdigmelding, når byggetilladelsen er i hus og byggeriet skal færdigmeldes er der en række tekniske punkter der skal dokumenteres. Dette kan være en forvirrende proces som kan trække i langdrag. Vi har stor erfaring i færdigmeldinger og kan hjælpe jer igennem processen.
 • Forespørgsler til planloven (gældende lokalplan). Bor man i et område med en restriktiv lokalplan og ønsker man at bygge nyt, bygge til eller bygge om og er man itvivl om det kan lade sig gøre, eller ønsker man at forespørge på muligheden for en dispensation til planloven. Lad os hjælpe dig med at få et overblik, vi tager også gerne dialogen med myndigheden og hjælper dig i mål med dine ønsker.
 • Landzonetilladelse – ligger din ejendom i landzone er der lidt mere restriktive krav ved speciel opførelse af ny ejendom samt nedrivning. Landzonetilladelse søges hos center for teknik og miljø. En landzonetilladelse er ikke en byggetilladelse og i mange tilfælde vil byggeri i landzone kræve både en landzonetilladelse og en byggetilladelse.
 • Lovliggørelse, som ordet siger er det helt en lovliggørelse af egentligt ulovligt byggeri på din ejendom. Ulovligt byggeri er byggeri opført uden byggetilladelse og uden for byggeretten. En lovliggørelsessag kræver en dialog med myndigheden og en efterfølgende udarbejdelse af materiale for oplysning af ejendommens forhold. Lad os hjælpe dig med bekymringerne, vi kan varetage både dialogen med myndigheden og udarbejdelse af det nødvendige materiale. Det er ikke i alle tilfælde at det er muligt at lovliggøre et byggeri.
 • Rettelse af BBR, som ejer er det dit ansvar at din BBR-meddelelse er korrekt. I forbindelse med salg kan afvigelse på boligarealet i forhold til BBR-oplysningerne blive en dyr fornøjelse.

En dom fra Højesteret har fastslået, at sælger kan gøres erstatningsansvarlig. I de 2 sager retten behandlede, er sælgerne endt med erstatningskrav på op til 150.000 kr. + sagsomkostninger.

De 2 sager tager udgangspunkt i helt almindelige bolighandler. Efter overtagelsen har køber konstateret, at boligarealet var mindre end angivet i salgsopstillingen. Køber har derfor stillet krav om reduktion i prisen. I stort set alle ejendomshandler, indhenter mægleren arealoplysningerne fra BBR–registeret, hvilket også fremgår af salgsdokumenterne.

Vigtigheden af korrekte arealer gælder i øvrigt ikke kun for boliger. Erhvervsejendomme udlejes fortrinsvis ved angivelse af et areal – typisk ifølge BBR – samt en fast pris pr. m². For ejendomme med ”god beliggenhed”, kan en arealforskel på 10 m² hurtigt løbe op over 10.000 kr. om året, som enten betales for lidt eller for meget. Er der tale om lager- eller egentlige produktionsejendomme, kan afvigelserne nemt værre meget større.

Har du fejl i dine BBR-oplysninger kan vi hjælpe dig med at få styr på det og få dem rettet til. Vi kan forestå en korrekt opmåling af selve ejendommen og herefter en tilrettelse.

Hovedprojekt er betegnelsen for et endeligt, færdigtegnet byggeprojekt. Hovedprojektet skal bruges til at indhente tilbud fra håndværkere og vigtigst af alt, er det grundlaget for, hvordan byggeriet skal udføres.

Et hovedprojekt skal være entydigt og fuldstændigt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan byggeprojektet skal udføres.

Hovedprojektet indeholder:

 • Tegninger

Tegningsmaterialet består af oversigtstegninger, der viser bygningens placering på grunden og evt. flere bygninger i forhold til hinanden.

Der skal også udarbejdes hovedtegninger. Det vil sige tegninger af alle planer, facader og snit af huset med præcise angivelser af mål. Ofte laves der også store snittegninger, der viser husets konstruktion. Hertil tegninger som redegør for detaljeløsninger.

 • Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen skal underbygge tegningerne og forklare det, man måske ikke lige kan læse ud fra tegningerne. Det kan være beskrivelse af typer, produkter og varer, deres form og evt. mængde. Desuden beskriver den også, hvordan byggearbejdet skal udføres.

 • Tidsplan

I samarbejde med bygherre udarbejdes en tidsplan for udbud. Det er specielt vigtigt at udarbejde en mere detaljeret tidsplan, hvis arbejdet skal udføres i fagentrepriser. Hvis arbejdet skal udføres i hovedentreprise, så er det ikke nødvendigt med en tidsplan men blot en afleveringsdato for projektet.

 • Andet materiale

Et hovedprojekt skal desuden indeholde et udbudsbrev og evt. en tegningsliste, når det anvendes til at indhente tilbud på materialer og håndværkere. Tegningslisten er kun nødvendigt, hvis der er mange tegninger.

Skal du bygge med eksempelvis et typehus firma så lad os være dine professionelle øjne og lad os foretage en projektgranskning.

Formålet med projektgranskning er at kvalitetssikre hele eller udvalgte dele af projektmaterialet for derigennem opdage eventuelle fejl eller uklarheder på et tidligt tidspunkt.

Dertil skulle projektgranskingen gerne skabe en større fælles forståelse for projektmaterialet og det forestående projekt.

Går du med tanker og drømme om at opstarte et byggeprojekt, men er du itvivl om der er sparet nok op eller vil du bare gerne have et overblik over forventede udgifter.

Vi kan foretage en priskalkulation for dig ud fra V&S erfaringsprisbøger.

Vi gennemgår dine ønsker og tanker og vi udarbejder en beregning for dig. I beregningen indsættes også udgift til forsikring i byggeperioden, evt. byggetilladelse, rådgiver mm. På den måde får du en beregning som kan hjælpe jer til at forholde jer til projektet.

Vi har erfaring med at priskalkulationerne kan have en afvigelse på +/- 10% i forhold til udbudspris. Mange ting kan have indvirkning på udbudspris f.eks. udbud/efterspørgsel.