Energiteknisk rådgivning / energirenovering

Uvildig energiteknisk rådgivning udføres på baggrund af en grundig bygningsgennemgang.

En renovering af ens ejendom med fokus på det energitekniske, kan betyde alt fra udskiftning af vinduer, efter isolering af loftet og fjernelse af den gamle kolde krybekælder til ændring af ejendommens energiforsyning til varmepumpe eller opsætning af solceller.

Hos KW Rådgivning udføres energiteknisk rådgivning af en uddannet energikonsulent og bedre boligkonsulent, som har speciale inden for netop dette felt.
Med fokus på den grønne omstilling hjælper vi dig med at finde de bedste løsninger for netop dig og din ejendom.

Inden for den energitekniske rådgivning ligger også termer som u-værdi, rentabilitetsberegning, varmetabsramme og energiramme.
Om du renoverer, bygger om, bygger nyt, bygger til eller ændre anvendelse kommer en eller flere af disse termer i spil.

Så hvad er egentlig hvad og hvornår skal der udarbejdes det ene eller det andet?

BR18 foreskriver, at der i forbindelse med opførelse af et nyt hus skal udføres en energiramme, der viser at bygningen opfylder de krav til energiforbrug, der er til nye bygninger.
I energirammen indregnes bygningsdelenes u-værdier, ventilationstab (opvarmning af ude luft), skygger, solindfald, verdenshjørner, elforbrug til installationer og opvarmningsform.
Energirammen beregner den energi, der skal bruges til at opvarme huset, i et år, angivet i kWh pr. m2 pr. år. Kravet kan være vanskeligt at overholde og kan der kan med fordel udføres delvis eller fuld varme med alternativ energi som varmepumpe, solceller, solfangere eller vindmøller.
Når bygningen er færdig, skal der udføres et energimærke.
Energirammen sendes til den energikonsulent, der på baggrund af energirammen og en bygningsgennemgang udarbejder et energimærke.
Energimærket er ikke et udtryk for hvordan huset er isoleret, men et udtryk for hvor meget energi det kræver at opvarme ejendommen.
Et dårligt isoleret hus kan få et fint energimærke ved anvendelse af alternativ energi (eks. Solceller). Men et godt isoleret hus har noget lettere ved at få et godt energimærke.

Skal KW Rådgivning hjælpe dig med en af ovenstående beregninger så se her i filerne under hvad vi skal bruge for at kunne hjælpe dig.

Ved. f.eks. tilbygning til eksisterende beboelse, tilbygning til sommerhus, nybyggeri af sommerhus mm. er det i de fleste tilfælde ikke et krav at der udføres en samlet energiramme for bygningen.
Her udføres i stedet en varmetabsberegning for tilbygningen alene, der skal overholde kravene i BR18. Også i varmetabsrammen beregner man opvarmning af ude luft i forbindelse med ventilation.
I varmetabsrammen udføres der således 2 beregninger. En med de aktuelle værdier og en med værdierne i BR18.  Det samlede aktuelle varmetab må ikke være større end varmetabet regnet efter BR18.
Varmetabsrammen er således en kontrol af det aktuelle varmetab sammenholdt med varmetabet efter BR18’s regler.

Både i energirammen og i varmetabsrammen indgår u-værdien.
Kravet til u-værdierne er bestemt i bygningsreglementer BR18. U-værdien må gerne være lavere end kravet, men ikke højere.
U-værdien er et udtryk for, hvor meget varme, målt i watt, der strømmer gennem en bygningsdel på 1 m² med en temperaturforskel på hver side af bygningsdelen på 1 °C. F.eks. betyder en u-værdi på 0,2 W/m²/ºC, at der er et energitab gennem bygningsdelen på 0,2 watt pr. m² (kvadratmeter) pr. ºC (grad celsius). Man ganger så u-værdien med bygningsdelens areal og temperaturforskellen på hver side af bygningsdelen, på den koldeste dag/nat på året, hvilket er bestemt til at være -12 °C udenfor og 20 °C indenfor, altså en samlet temperaturforskel på 32 °C for at fastsætte bygningsdelen samlede varmetab.

Mange er ikke klar over at når du renovere din nuværende eller nyindkøbte ejendom, er der ligeledes en række energikrav til konstruktionerne på lige fod med når man f.eks. bygger til.

Er man lystigt gået i gang med renoveringen (eller andre arbejder på ens ejendom) – er alting fryd og gammen – lige indtil dagen, hvor du sælger huset igen.
Har du ikke fulgt BR18 kan du nemlig risikere at blive ramt med et erstatningskrav fra de nye ejere. Og med stor sandsynlighed vil forsikringsselskabet ikke dække omkostningerne, hvis retningslinjerne i BR18 ikke er fulgt.
Det er ikke kun, hvis du sælger din bolig, at et manglende kendskab til BR18 kan give problemer.
Hvis en lovpligtig efterisolering ikke er gennemført i forbindelse med renoveringsarbejde, kan kommunen drage dig til ansvar for lovliggørelsen.

Energikravene kan dog fraviges hvis en rentabilitetsberegning kan at de enkelte bygningsarbejdere ikke er rentable. Ved et evt. salg kan den tidligere ejer ikke drages til ansvar hvis der ligger en rentabilitetsberegning der retfærdiggør den valgte løsning.

Det er dig som bygningsejer der er ansvarlig for at lovgivningen overholdes.