Udbudshåndtering, entrering og kontraktskrivning

KW Rådgivning har stor erfaring med at hjælpe private såvel som professionelle bygherre med deres udbudshåndtering, entrering og kontraktskrivning.

Der findes flere måder at indhente tilbud på. Skal der tilbud fra en eller flere håndværkere på det ønskede byggeprojekt?
Vi hjælper dig med at finde den udbudsform og foretage det entreprisevalg der matcher dit byggeprojekt bedst.

Entrering med en håndværker sker typisk inden for en af følgende entrepriseform.

Der entreres på projektet med flere forskellige håndværkere med hver deres speciale. I dette tilfælde er det bygherre, evt. med hjælp fra en rådgiver, der har ansvaret for koordineringen af projektet. Denne model er god ved mindre byggesager, hvor der ikke er så meget at holde styr på.

Fagentreprisen er også god hvis dele af arbejdet specialviden eller meget høj håndværksmæssig kvalitet (f.eks. ved arbejde på fredede ejendomme).

Ved større projekter hvos fagentreprise benyttes vil vi anbefale at man benytter sig af en professionel rådgiver til at stå for byggestyringen.

Ved en hovedentreprise er det en håndværker der står som hovedentreprenør og denne kan så have egne valgte underentreprenører med, der referere til ham.

I dette tilfælde er det hovedentreprenøren der står for koordineringen af projektet. Dette giver typisk lidt højere priser, da entreprenøren af sætter tid (penge) til at stå for koordineringen.

Dette kan i nogle tilfælde være givet godt ud, hvis man har et lidt større byggeri og f.eks. ikke har en rådgiver tilknyttet.

Man skal dog være opmærksom på at man i de fleste tilfælde ikke har nogen indflydelse på hvem der anvendes som underentreprenør og i de fleste tilfælde vil det være den underentreprenør der har givet det laveste tilbud til hovedentreprenøren.

En entrepriseform der ofte benyttes af professionelle eller institutionelle bygherrer som f.eks. ejendomsselskaber. Totalentreprenøren står for både projektering og udførelse. Entrepriseformen vil i de fleste tilfælde ikke være aktuel for den private ejer, slet ikke hvis vi taler og bevaringsværdige eller fredede ejendomme.

Et fjerde alternativ er, at man på et tidligt tidspunkt i planlægningen, fx allerede under skitsefasen, indgår en aftale med en håndværker om en partnerring, hvor bygherre og håndværker og evt. rådgiver tilpasser projekt og pris til hinanden. Denne model kan kun anbefales, hvis man har arbejdet sammen med håndværkeren tidligere og kender hans kvalitetsniveau.

Er en femte måde at entrere med en håndværker på. Håndværkeren giver, inden arbejdet påbegyndes, en overslagspris og tæller derefter sine timer indtil overslagsprisen er nået. Fordelen er, at håndværkeren ikke er nødt til at helgardere sig på samme måde som ved et fast tilbud. Til gengæld kan det være meget svært at styre tidsforbruget, og modellen vil derfor ofte kræve nogle klare prioriteringer undervejs, hvis budgettet skal holde. Modellen kan for private bygherrer kun sjældent anbefales.

Når du skal igangsætte et byggeprojekt, skal du sørge for at skrive aftale vedr. det forestående arbejde, dette kan være accept af et tilbud og herefter en ordrebekræftelse, en accept skrivelse eller en entreprisekontrakt. På den måde undgår du tvivl om, hvad der er blevet aftalt, og det er nemmere at løse uenigheder.

Når du skal indgå en aftale om større byggeprojekter eller opførelse af et helt hus, vil du typisk indgå en såkaldt entreprisekontrakt med de firmaer, der skal udføre arbejdet. Til det formål findes standardiserede aftalesæt, AB 18, ABT 18, ABR 18 og AB-Forbruger.

Hvorfor er der behov for standardiserede aftalesæt?

Skal du have opført et nyt hus, eller skal du have udført større om- eller tilbygninger, kommer du i nærkontakt med nogle regelsæt, hvis navne er sort snak for de fleste mennesker uden for byggebranchen.

Regelsættene er særdeles nyttige værktøjer, fordi den særlige juridiske disciplin “entrepriseret” i hovedsagen er et ikke-lovreguleret retsområde. De regler, der gælder, når du fx skal have bygget et hus, er nemlig som udgangspunkt alene reguleret af de aftaler, du som bygherre indgår med entreprenøren.

Skal du indgå aftale med en håndværker om et forestående byggeprojekt og er du usikker på at få det juridiske helt på plads?

KW Rådgivning kan hjælpe dig med at udarbejde lige præcis den aftaleform der passer til dit projekt.