OPLYSNINGSPLIGT I HENHOLD TIL PERSONDATAFORORDNING FOR VORES KUNDER

Persondataforordning er en fælles EU-lov, som trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners oplysninger.

Cookie- og persondatapolitik

Introduktion
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (http://minecookies.org/cookiehandtering og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Som led i indgåelsen af aftale om udførsel af arbejde for dig/jer, behandler KW Rådgivning ligeledes en række almindelige personoplysninger om dig/jer, som f. eks navn, adresse, e-mail, telefonnr.

KW Rådgivning er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

KW Rådgivning

Gl. Landevej 37, 4891 Toreby L

Tlf. +45 24442044

E-mail: info@kwraadgivning.dk

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af personoplysninger er nødvendigt for udførelsen af aftalte kontrakt/aftale.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1.

Dine personoplysninger vil, hvis det er relevant for aftalen, blive videregivet til f.eks. entreprenører, underentreprenører, offentlige myndigheder, øvrige rådgivere m.m. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

KW Rådgivning vil udelukkende opbevare/gemme dine personoplysninger, så længe de er relevante for os.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, KW Rådgivning behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). ​

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du mener, at KW Rådgivning ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, har du mulighed for at indgive en klage.

Klager skal indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Opstår der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

KW Rådgivning